Make your own free website on Tripod.com

การไว้ผม

การไว้ผม 

           หญิงไทดำมีศิลปะในการแต่งผมแบบต่างๆ กันไปตามวัยอายุเรียงตามลำดับตั้งแต่วัยเด็ก จนเป็นวัยผู้ใหญ่

  ๑. เอื้อมไหล่ หญิงวัยเพิ่งจะเป็นสาวผมยังไม่ยาวนักไว้ผมประบ่า

  ๒. สับปิ่น สำหรับหญิงอายุ ๑๔ - ๑๕ ปี ไว้ผมยาวแล้วพับปลายผมสับหวีไว้ท้ายทอย

  ๓. จุกผม สำหรับหญิงอายู ๑๔ - ๑๕ ปี ผมเป็นกระบังไว้ข้างหน้า ข้างหลังเอาไว้เปีย

  ๔. ขอดกะต๊อก สำหรับหญิงอายุ ๑๖ - ๑๗ ปี ไว้ผมยาวผูกผมแบบผูกเชือกเงื่อนตาย เอาชายผมไว้ข้างหน้า

  ๕.ขอดซอย สำหรับหญิงอายุ ๑๗ - ๑๘ ปี ไว้ผมยาวผูกผมแบบเงื่อนเชือกตายแต่เอาชายผมไว้ข้างว้ายทำผมเป็นโบว์ ๒ ข้าง

  ๖. ปั้นเกล้าซอย สำหรับหญิงอายุ ๑๙ - ๒๐ ปี ไว้ผมยาวผูกผมเหมือนผูกเนคไทหูกระต่ายแต่มีห่างยาวออกมาทางขวา

  ๗. ปั้นเกล้า หรือปั้นเกล้าถ้วน สำหรับหญิงอายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป ผมต้องยาวมากม้วนเป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบนปั้นซอยแต่ไม่มีหางยาวออก

 

หน้าต่อไป