Make your own free website on Tripod.com

วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของไทดำ

 

. เรือนไทดำ

            "บ้าน" เรียกสำเนียงภาษาไทยทรงว่า "เฮือน" ที่อยู่อาศัยของชาวไทดำ  มีลักษณะแปลกไปจากชนเผ่าอื่นๆ ที่มีแบบของตนเอง  ใช้วัสดุง่ายๆ ที่มีในท้องถิ่น  เช่น ไม้ไผ่ ไม้ต่างๆ

            "เสา"  เสาบ้านทำด้วยต้นไม้ทั้งต้น  เป็นไม้เนื้อแข็งเลือกเอาต้นไม้ที่มีง่ามไว้สำหรับวางคานและพื้นบ้าน

            พื้นบ้านทำด้วยไม้ไผ่สับหรือทุบให้แบนเป็นชิ้นๆ  แผ่ออกเป็นแผ่นติดกัน  เรียกว่า ฟาก มุงด้วยแฝก หฯคา หรือต้นกกยาวคลุมลงมาเสมอพื้นเรือนฝาบ้านรอบทุกด้าน  เพื่อป้องกันลมพัดแรงและอากาศที่หนาวเย็น (ในอดีตตั้งอยู่ในแถบอากาศหนาว)

            ยอดจั่วมีการประดับด้วยไม้แกะสลักเป็นกิ่งคล้ายเขาควายไขว้กันเรียกว่า ขอกุด

          ใต้ถุนบ้านสูงโล่งกว้าง  คนเดินลอดไปมาได้อย่างสบาย  เป็นบริเวณที่เก็บสิ่งของ  เครื่องใช้และใช้ทำงานต่างๆ  เช่น ทอผ้า ตำข้าว และงานอื่นๆ บันไดบ้านทอดขึ้น

            ภายในตัวบ้านเปิดโล่งและมีห้องหนึ่งเรียกว่า ห้องกะล้อห่อง  มุมหนึ่งของเสาบ้านในห้องนั้นเป็นที่เซ่นไหว้ผีเรือนทุกๆ ๑๐ วัน เรียกว่า ป้าดตง  โดยมีแก้วน้ำ และชามข้าววางอยู่เป็นประจำ

          

หน้าต่อไป