Make your own free website on Tripod.com

การแต่งกายของชาวไทดำ

            เครื่องแต่งกายของชายและหญิงไทดำมีหลายแบบ แต่ละแบบจะใช้ต่างกัน เช่น บางแบบใช้ทำงานทั่วไป และการเล่นคอน บางแบบใช้ในพิธีการสำคัญ เช่น การเสนเรือน เป็นต้น

การแต่งกายชาย

            กางเกง กางเกงชายมี ๒ แบบ ดังนี้

            ๑. ส้วงเต้นหรือส้วงก้อม ลักษณะเป็นกางเกงสั้นปลายขาแคบ เรียวยาวแค่ใต้เข่าขอบกางเกงส่วนเอวกว้างแบบกางเกงจีนตัดเย็บมีตะเข็บ ไทดำสวมใส่สำหรับทำงานทั่วไป

            ๒. ส้วงฮี ลักษณะเป็นกางเกงยาว เช่นเดียวกับกางเกงขาสั้นแต่มีขายาวถึงตาตุ่ม ชุดนี้สำหรับใช้ในพิธีการสำคัญและเทศการต่างๆ เช่น การคอนฟ้อนแคน

            กางเกงทั้ง ๒ แบบเป็นผ้าฝ้ายทอและตัดเย็บด้วยมือ ย้อมด้วยคราม หรือเปลือกไม้ให้เป็นสีดำ

เสื้อ เสื้อแบ่งเป็น ๒ แบบ ดังนี้

๑. เสื้อซอน ลักษณะเป็นเสื้อมีแขนยาวทรงกระบอก แคบผ่าหน้าตลอดติดกระดุมยอดแหลมมีลวดลายกระดุมติดกันประมาณ ๑๐ - ๒๐ เม็ด ตัวเสื้อตัดเย็บเข้ารูป คอตั้งไม่มีปกแบบคอจีนจ้ำเอวและใช้ผ้าเสริมตะเข็บทั้งสองข้างใต้เอวให้ชายเสื้อถ่างออกตรงรอยผ่า สาบเสื้อด้านล่างแหวกออกให้ห่างกันเสื้อซอนมักสวมใส่เพื่อใช้ในงานพิธีมากกว่าการทำงานอยู่กับบ้าน

๒. เสื้อฮีชาย คือเสื้อชุดใหญ่หรือชุพิเศษใช้ในงานพิธีสำคัญโดยเฉพาะ เช่น พิธีเสนเรือน แต่งงาน งานศพ เป็นต้น ลักษณะของเสื้อชุดนี้ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายสีดำประดับตกแต่งด้วยผ้าไหมชิ้นเล็กๆ  สีแดง สีส้ม สีเขียว สีขาว ตรงสาบชายเสื้อ ปลายแขน ใต้รักแร้และเหนือรอยผ้าทั้งสองด้าน ตัวเสื้อคลุมยาวถึงเข่า ผ่าหน้าป้ายทับไปทางว้ายมีกระดุมติดที่หน้าอกและเอวคอตั้งกุ๊นด้วยผ้าสีไม่มีปก แขนเสื้อยาวแคบ

            ด้านในของเสื้อฮีชายเมื่อกลับอกมาจะเป็นด้านที่มีสีสันหลากสี เพราะมีการตกแต่งด้วยผ้าสีต่างๆ ที่บริเวณชายเสื้อชายและปลายแขนเสื้อด้านในของเสื้อนี้จะนำออกมาใช้ก็ต่อเมื่อตนเองตาย โดยญาติสวมใส่ให้เป็นการแต่งตัวศพเท่านั้น

            เสื้อฮีชายใช้สวมทับเสื้ออื่นที่ใส่อยู่ก่อนแล้ว ก็ได้ผู้ชายจะต้องมีเสื้อฮีประจำตัว อย่างน้อย ๑ ตัว

หน้าต่อไป