Make your own free website on Tripod.com

   ป้าดตง

            ป้าดตง  คือพิธีการเซ่นไหว้ผีเรือนของตนกินทุกๆ ๑๐ วัน ที่ห้องกะล้อห่อง วันที่จัดป้าดตงเรียดว่า "มื้อเวนตง" เป็นการเซ่นไหว้ธรรมดา ต่างกับพิธีเซ่นป้าดตงข้าวใหม่

            การเซ่นป้าดตงในรอบสิบวัน เนื่องจากไทดำมีการนับวันตามสิ่งของผีเรือน เช่นว้า ผีสิ่งกวาง ถือมื้อเมิงเป็นวันครอบรอบ ข้าวน้ำเป็นพิเศษในวันมื้อเมิง ทำเซ่นป้าดตงเป็นมื้อเวนตงทำการเชิญผีเรือน เชิญวิญญาณผีเรือนมารับเซ่นในวันครบมื้อดังนี้ ถ้าลืมไปหรือว่าวันมื้อเมิงผ่านไปแล้ว จะทำการเซ่น     ป้าดตงในวันรุ่งขึ้นก็ได้เพราะเลยวันเวลากำหนดเสียแล้ว จะเซ่นไหว้ก็ไม่มีผลอะไรกับวิญญาณจะหลงลืมวันกำหนดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็จะต้องรอไปรอบสิบวันหลัง ถ้าลืมบ่อยนักเกินไปจัดว่าละทิ้งละเลยจะให้โทษแก่เจ้าของบ้าน 

หน้าต่อไป